Forsíða

GPSmap.is útgáfa 2013.40

Útgáfa 2013.40

Byggt á opinberum gögnum frá Landmælingum Íslands (LMÍ), Vegagerðinni og mörgum öðrum aðilum, auk handteiknaðra eininga GPSmap.is síðan 2008.

Kortið styður fullkomnlega við vegvísun (routing) þannig að þú getur slegið inn nákvæmt heimilisfang viðkomustaðar eða fundið staðapunkt og látið kortið leiða þig bestu leið á leiðarenda. Þéttustu byggðakjarnar landsins eru vel kortlagðir, bæði með heimilisföngum, húsnúmerum og staðapunktum (POI). Hálendið er ekki skilið útundan og eru vegslóðar og hæðarlínur út um allt land.

Helstu samstarfsaðilar:

Landmælingar Íslands (LMÍ) hefur gefið opið leyfi fyrir notkun allra gagna þeirra. Stór hluti af gögnum eru fengin frá þeim.
© Landmælingar Íslands

  

Vegagerðin á sérstakar þakkir skildar fyrir gott samstarf og góðan samstarfsvilja og greiðan aðgang að mikilvægum gögnum.
© Vegagerðin
  

 

Helstu nýjungar:

 • 32.000 örnefnum bætt við: Um 100 mismunandi tegundir eins og hraun, dalir, brekkur, eyrar, hellar, hlíðar, hraun, nes, skagar, eyjar, gil, bjargir, skógar, klettar, tindar, fjöll, flóar, firðir, víkur og vogar o.m.fl.

 • Útlínur um jökla, vötn og ár: Útlínur sem gera kortið skýrara og gefur meiri dýpt
 • Útlínur húsa í Hafnarfirði: Útlínur allra húsa fengin frá Hafnafjarðarbæ

 • Útlínur húsa í Kópavogi: Útlínur allra húsa fengin frá Kópavogsbæ
 • Útlínur sumra húsa í Suður Mosfellsbæ: Útlínur sumra húsa sunnan megin við Vesturlandsveg teiknaðar
 • Ný þekja sem kallast "hálfgróið land" bætt við (13% landsins)
 • Ný þekja fyrir straumvötn, sjávarlón og árósa.
 • Ný þekja fyrir Flugvallasvæði
 • Þekja: Sand- og malarnámur
 • Þekja: Græn svæði í byggð (þekjur)
 • Flæðiengi, Sjávarfitjur og Fjörur: Bætt við "Mýrar" þekjuna
 • Akur- og Garðyrkja og Blönduð ræktun: Bætt við "Graslendi og tún" þekjuna
 • Fossar: 50 nýir fossar merktir (LMÍ)
 • Náttúrulaug: 9 náttúrulaugum bætt við
 • Akureyri: Bætti við fjölda malarvega fyrir ofan Akureyri í Hlíðarfjalli, norðan við Akureyri ásamt nýjum vegum og hringtorgi við DALSBRAUT. Einnig fjöldi verslunarhúsnæða litað rétt og fleiri POI bætt við.
 • Akureyri: Þingvallastrætisvegur tvöfaldaður.
 • Borgarnes: Hrafnaklettahverfi endurteiknað og nýjar götur teiknaðar
 • Stykkishólmur: Hjallatangi endurteiknaður.Hæðarlínur: Letur gert minna og örlítið daufara í MapSource, til að hæðartölur séu ekki að yfirgnæfa örnefni.
 • Vegaslóðir: Eru núna dökkbrúnar brotalínur (voru svartar)
 • Hafnarfjörður: Ný götuheiti í Skarðshlíðarhverfi setti í stað eldri úreldra heita
 • Stokkseyri: Malarvegir í kringum Stokkseyri teiknaðir og endurbættir
 • Golfvellir: Litur settur á golfvelli í Garmin eins og var í OruxMaps.
 • Brekkukotsflugvöllur teiknaður
 • Vopnafjarðaflugvöllur teiknaður
 • Húnaver endurbætt
 • Iðnaðarhverfi á Selfossi norðan og sunnan  við Ölfusá endurbætt
 • Byr sparisjóður er nú Íslandsbanki
 • Víðir verslanir merktar
 • Ýmsar breytingar á litaskema Fleiri vegir fengnir úr vegasafni LMÍ (Part 2) um allt land. Sérstaklega þó á suðvesturlandi
 • Nýtt litaskema, gerðir að óskum notenda. Meira þekjandi og mýkri litir
 • Hæðarlínur gerðar gráar á lit til að þær ruglist ekki við malarvegi og vegslóða
 • Óteljandi aðrar ónefndar lagfæringar og viðbætur

 

Sækja kort...